Energiuppföljningssystem

”Att mäta är att veta” är ett lika vanligt uttryck som det är sant. Genom en automatisk mätvärdesinsamling och tydlig uppföljning får man inte bara kontroll över statistiken och tillgång till enkel rapportering, utan avvikelser i driften även kan snabbt identifieras.

INSAMLING AV MÄTVÄRDEN FÖR ENERGIUPPFÖLJNING

Rejlers är en mycket erfaren aktör i fråga om hantering av mätvärden och har hög kompetens inom frågor som omfattar teknik och administration av mätning. Våra kunder finns ofta inom industrin och hos energibolagen, men allt fler fastighetsägare börjar också inse nyttan med detaljerad och enkel uppföljning.

Vi på Rejlers har möjlighet att erbjuda hela kedjan från insamling av mätvärden på en mycket detaljerad nivå till en tydlig rapportering av energianvändning, produktion, kostnader eller miljöpåverkan.

ENERGIUPPFÖLJNING PÅ DAGSBASIS GER DETALJER

Genom att arbeta med automatiserade insamlingsmetoder finns en möjlighet att ta in värden oftare än vid manuell hantering. Normalt samlar vi in värden varje dag, vilket innebär att du har gårdagens mätvärden, på timbasis, tillgängligt i dag. Detta ger inte endast en möjlighet till fördjupad analys, utan minskar även risken för felkällor. Dessutom ger det en möjlighet att få larmrapporter direkt när något är fel och inte 30 dagar senare.

INGEN INSTALLATION

För er som användare av Rejlers system för energiuppföljning krävs ingen installation och ingen utbyggnad av serverkapacitet. Systemet är webbaserat och inloggning sker via en vanlig webbläsare via säker anslutning.

Utformningen av systemet är så pass enkel att den till och med kan användas på en vanlig smartphone.

GRAFISK REDOVISNING I BÅDE DIAGRAM- OCH TABELLFORM

 • Automatisk insamling av mätvärden
 • Grafisk redovisning i diagram- och tabellform
 • Rangordning av objekt baserat på behov
 • Analys av allt från hela beståndet ned till enskild mätare på timnivå
 • Varaktighetsdiagram
 • Regressionsanalys (E-T kurva)
 • Normalårskorrigering / Klimatindex
 • Hantering av ej klimatberoende last, ex. tappvatten
 • Trendkurvor
 • Miljöredovisning
 • Ekonomiredovisning
 • Baslinjer och målvärden
 • Larmfunktioner

Ett urval av våra kunder:

Axfast
Fastighetsmästaren AB
Förvaltaren
Hallstahammars Kommun
Region Gotland
Skinnskattebergs Kommun
Stenungsunds Kommun