Energideklaration

Alla bostäder och kommersiella fastigheter ska vara energideklarerade. Rejlers har certifierade energiexperter som upprättar energideklarationer för byggnader och ger rekommendationer för att förbättra energiprestandan.

En energideklaration ger en översikt över en byggnads energianvändning och rekommendationer för energieffektivisering. Rejlers utför energideklarationer för såväl nya som befintliga byggnader, anpassade efter varje unik fastighet för att säkerställa relevanta och effektiva åtgärdsförslag.

Lagen om energideklaration för byggnader

Energideklaration är ett lagkrav för byggnader i Sverige, avsett att öka medvetenheten om energianvändning och främja energieffektiva byggnader. Lagen omfattar byggnader som:

  • Är större än 250 kvm och som ofta besöks av allmänheten
  • Upplåts med nyttjanderätt (hyresrätter, bostadsrätter och lokaler)
  • Klassas som specialenhet över 1000 kvm, till exempel vårdbyggnader
  • Nyproducerats, (ska energideklareras senast 2 år efter godkänd slutbesiktning)
  • ska säljas (inklusive villor)

Energideklarationen måste genomföras av en certifierad energiexpert. En energideklaration är giltig i tio år och skall därefter förnyas. Här har fastighetsägare ett ansvar att se till att byggnaderna har en giltig energideklaration och Rejlers certifierade energiexperter hjälper gärna till att ta fram en sådan.

Arbetsprocess

  • Inspektion av byggnaden och dess energisystem
  • Sammanställning av energistatistik
  • Analys av byggnadens energianvändning och potential till energieffektivisering
  • Identifiering av åtgärder för att förbättra energiprestandan
  • Upprättande av energideklaration enligt lagkrav

Vårt mål är att leverera energideklarationer som inte bara uppfyller lagkrav utan också ger fastighetsägare konkreta verktyg för att förbättra sina byggnaders energiprestanda. Detta inkluderar rådgivning om hur ni kan genomföra föreslagna åtgärder för att uppnå större energieffektivitet och bidra till en mer hållbar fastighetsförvaltning.