Massaindustri och Pappersindustri

Massa- och pappersindustrin har under decennier utgjort en viktig och central del av Rejlers totala erbjudande. Vi är stolta över att ha fått möjligheten att vara med och driva utvecklingen och vara en del i framtidssäkringen av denna för Sverige viktiga industri.

Massa- och pappersindustrin är en expansiv och viktig del av vårt framtida samhälle där kraven på hållbarhet är i fokus. Rejlers är med och bidrar med vår djupa branschkunskap. För oss är varje projekt unikt och vi lägger stort fokus på att lyssna och ställa frågor för att förstå kundernas ambitioner och utmaningar.

Expertis

Vi på Rejlers hjälper våra kunder att reducera kostnader och effektivisera verksamheten för att höja konkurrenskraften på en allt tuffare världsmarknad. Genom vår breda kunskap kan vi avgöra vilka förändringar och förbättringar som är bäst lämpade för att nå uppsatta mål.

Se oss som en resurs i er industri för att få hjälp att driva projekt och utvecklingen framåt. Anlita våra kunniga specialister för att göra beräkningar och kompletta leveranser av maskinella utrustningar där projekten omfattar såväl förstudier, planering, konstruktion och installation. Vi är i många fall med i projektens alla faser från idé till idrifttagning av er anläggning.

Projekt

Rejlers projektportfölj spänner över ett mycket brett område vad gäller olika former av leveranser till våra massa- och papperskunder där de vanligast förekommande är:

  • Löpande ingenjörstjänster – konstruktion, programmering etc. på plats hos kunden eller från eget kontor.
  • Helhetsåtaganden med ansvar för komplett design av maskiner, utrustningar eller hela processlinjer under ledning av kunden.
  • Kompletta projektleveranser som EPCM (Enginering, Procurement and Construction Management) d.v.s där Rejlers arbetar som beställarrepresentant och ansvarar för all projektledning, konstruktion, upphandling och montageledning av en hel anläggning.
  • Kompletta leveransprojekt av nyckelfärdig anläggning, EPC eller ”Turn-key” där Rejlers tillsammans med någon av våra partners även ansvarar för tillverkning, montage och installation av hela anläggningar eller anläggningsdelar.

Partners

Rejlers verkar tillsammans med samarbetspartners i branschen och har ramavtal med massa- och pappersaktörer på den svenska marknaden.

I större projekt eller där expertkompetens behövs kan vi använda oss av vårt partnernätverk Rejlers Network.