Verkstadsindustri

Verkstadsindustrin är ryggraden i det svenska näringslivet och med närmare 25 000 företag sysselsätter näringsgrenen över 300 000 personer samtidigt som man står för närmare hälften av Sveriges varuexport.

Även i övriga Europa och globalt är verkstadsindustrin en viktig kugge i näringslivet och för samhälls- och teknikutvecklingen i stort då verkstadsföretagen årligen avsätter avsevärda belopp inom forskning och utveckling.
Rejlers har en stark ställning som leverantör till verkstads- och tillverkningsindustrin, både nationellt och internationellt, där vi i decennier varit en pålitlig partner och utvecklats tillsammans med våra kunder.

Expertis

Inom verkstadsindustrin finns många av Rejlers kompetensområden representerade med allt ifrån enstaka tjänster till komplett design av hela produktionslinjer – nya eller ombyggnation av befintliga anläggningar.

Rejlers tar ansvar för allt från lönsamhetsstudier och utredningar till riskanalyser, konstruktion av mekanik och el, hydraulik, pneumatik samt automationssystem i form av PLC- och SCADA-system.

Rejlers erbjuder även specialistområden som exempelvis Industriell IT där vi designar system för simulering, produktionsuppföljning och individföljning samt robotteknik med tillhörande tjänster som kapacitetsstudier och cykeltidsoptimering.

Många uppdrag innebär helhetsåtaganden där Rejlers ansvarar för en nyckelfärdig leverans av specialmaskiner, laboratorie- och testutrustningar, fixturer, lyftverktyg och hanteringsutrustningar.

En stor del av våra uppdrag omfattar utbyte och modernisering av el- och automationssystem samt säkerhetssystem i befintliga anläggningar där vi arbetar med de flesta fabrikat på marknaden.

Projekt

Rejlers projektportfölj spänner över ett mycket brett område vad gäller olika former för leverans till våra verkstadsindustrikunder där de vanligast förekommande är:

  • Löpande ingenjörstjänster – konstruktion, programmering etc. på plats hos kunden eller från eget kontor.
  • Helhetsåtaganden med ansvar för komplett design av maskiner, utrustningar eller hela produktionslinjer under ledning av kunden.
  • Kompletta projektleveranser som EPCM (Enginering, Procurement and Construction Management) d.v.s där Rejlers arbetar som beställarrepresentant och ansvarar för all projektledning, konstruktion, upphandling och montageledning av en hel anläggning.
  • Kompletta leveransprojekt av nyckelfärdig anläggning, EPC eller ”Turn-key” där Rejlers tillsammans med någon av våra partners även ansvarar för tillverkning, montage och installation av hela anläggningar eller anläggningsdelar.

Partners

Rejlers är sedan lång tid partner och certifierad integratör av styrsystemleveranser till verkstadsindustrin från exempelvis:

I större projekt eller där expertkompetens behövs kan vi använda oss av vårt partnernätverk Rejlers Network.