Energiproduktion

I svenska kraftvärmeverk produceras fjärrvärme motsvarande 50-60 GWh årligen. Av detta används nästan 60 procent för uppvärmning av bostäder och andra lokaler. Resterande del används inom i första hand industrin. Som bränsle för kraft- och fjärrvärmeproduktionen tillvaratas bland annat avfall, träavfall och annat biobränsle vilket gör produktionen både klimatsmart och energieffektiv.

Rejlers erbjuder kunder tekniska konsulttjänster som t ex om- och nybyggnation och utbyggnad av kraftvärme, kyl- och värmeanläggningar ofta i samband med ändrade driftsförhållanden, kapacitetsutökning, modernisering samt miljökrav.

Expertis

Vi hjälper våra kunder att minska kostnader samt vara konkurrenskraftiga på en allt tuffare världsmarknad. Med konsulter med mångårig erfarenhet av energi och kraft erbjuder Rejlers konstruktions- och projekttjänster inom all energiproduktion med innovativa och hållbara lösningar. Exempel på tjänster:

Projekt

Med vår samlade kompetens som tekniska konsulter genomför vi uppdrag till ett stort antal energiproducerande kunder nationellt och internationellt.

Rejlers uppdrag finns framförallt inom elkraft, automation, mekanik och process och omfattar ett brett utbud av tjänster. I projekten medverkar ingenjörer med specialiserade kompetenser som skapar mervärden inom daglig drift samt utvecklingen inom energiproduktion. Rejlers är ett tekniskt oberoende konsultbolag som kan identifiera bästa möjliga teknologier och lösningar för att nå hållbart och kostnadseffektiva resultat i de projekt vi deltar i.

Partners

Rejlers samarbetar med ett flertal andra leverantörer för att säkerställa att kunderna alltid får den bästa lösningen för sina behov.

I större projekt eller där expertkompetens behövs kan vi använda oss av vårt partnernätverk Rejlers Network.